010 - 427 81 77 info@oproepcentrale.nl

Het indammen van het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen in Nederland. Ook wij nemen de verantwoordelijkheid om onze kwetsbare cliënten en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen. De OproepCentrale neemt daarom de volgende voorzorgsmaatregelen, tot nader bericht:

– Bezoeken door onze vrijwilligers worden stopgezet;
– Begeleiding van onze vrijwilligers door de Begeleidende Vervoerservice wordt stopgezet en er worden geen nieuwe ritten ingepland. De BVO telefoonteams zijn daarom ook niet bereikbaar;
– De coördinatoren gaan niet op intakebezoek bij een cliënt en de matchafspraken die gepland staan gaan niet door;
– Contactbijeenkomsten (koffiemomenten) Schiedam, Vlaardingen, Spijkenisse en voor Maassluis (BVO) gaan niet door;
– De basisscholing in april en de theatervoorstelling gaan niet door.

Wilt u vrijwilliger worden? Dan kunt u zich natuurlijk telefonisch aanmelden bij onze coördinatoren. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via de reguliere contactgegevens.

Aandacht voor elkaar is een kleine moeite
Vooral in deze tijd, waarin veel sociale voorzieningen wegvallen voor kwetsbare mensen, is aandacht voor elkaar belangrijk. Dat hoeft niet veel tijd te kosten: een kaartje, kleine attentie of een telefoontje voor een ander kan al het verschil maken. Wij roepen dan ook iedereen op om waar mogelijk elkaar te helpen. Een boodschapje meenemen voor de oude buurman of even een praatje maken met de mantelzorger die nu haar man in het verpleeghuis niet kan bezoeken is een kleine moeite waarmee u een ander een groot plezier doet. Laten we op elkaar passen en vooral onze eigen gezondheid in acht nemen. Samen staan we sterk!

Wij hopen op uw begrip en wensen u en uw naasten veel gezondheid toe.