010 - 427 81 77 info@oproepcentrale.nl

We kijken terug op een veelbewogen jaar waarin niets meer vanzelfsprekend was. Het jaar waarin we halverwege maart (tijdelijk) moesten stoppen met onze inzetten en het jaar waarin we helaas afscheid hebben moeten nemen van veel cliënten en vrijwilligers door diverse oorzaken. 2020 was een lastig jaar in veel opzichten. Voor de OproepCentrale was 2020 vooral lastig omdat we weinig nieuwe vrijwilligers hebben kunnen inschrijven. Zeker in de eerste helft van het jaar was er nog zoveel onduidelijk dat veel potentiële vrijwilligers afhaakten omdat ze het toch wat eng vonden iemand in de thuissituatie te bezoeken.

Uiteindelijk hebben we toch nog 44 aanmeldingen gekregen waarvan we er 33 daadwerkelijk hebben mogen inschrijven als vrijwilliger. En hier zijn we enorm blij mee! Want zonder onze vrijwilligers is er geen OproepCentrale.

Lees hier het jaarverslag van 2020.